Wie zijn wij?

(op de foto van links naar rechts: Iris Bosma, Selina Faber, Baukje Meijer, Lisa Baarda, Tiny Bouma, Marit van Belkom & Miranda Tawafra )